top of page

Årsmøtet 2022 vel i havn

Årsmøtet 2022 i Finnås Sportsklubb vart halde 24. februar på klubbhuset.


Du kan lese både årsmeldingar og protokoll frå møtet her.


Lurar du på kven som har dei ulike verva i klubben finn du full oversikt over dette her.


Finnås Sportsklubb rettar ei stor takk til alle som har bidratt til drifta av klubben i 2021 og ynskjer både nye, eksisterande og gjenvalgte lykke til med drifta i 2022.


0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Grunna eit særs viktig Trygg på trening-foredrag vel me å avlyse all sportsleg aktivitet i klubben mandag 27. mars. Dette for å gi mest mogleg av trenarane våre moglegheit til å delta på foredraget so