top of page
Valnemd

Oppretta

13. januar 2021

Oppdatert

31. januar 2021

Valkomiteen har ei av klubben sine viktigaste oppgåver. Den har ansvar for personalmessig og funksjonell utvikling av klubben ved å rekruttera nye styremedlemmar/-medarbeidarar etter nøye vurdering av medlemsmassa.


Valkomiteen pliktar:

  • å utarbeida ein arbeidsplan for inneverande valperiode.

  • å vurdera styrets og komiteane si verksemd.

  • å sjå til at medlemmane sitt syn på styret sitt arbeide blir tatt opp til behandling.

  • å diskutera med styret om eventuelle endringar i styret si samansetning.

  • å halda seg informert om, og diskutera med, medlemmane om ulike kandidatar for styreoppdrag, og derigjennom få greie på om ønska personar har kunnskap tid og interessa for oppdraget.

  • å gjennomgå for styret og medlemmane kva forandringar / nomineringar som kjem til å bli føreslått.

  • ved behov å føreslå for styret at passande kandidatar får relevant utdanning for tiltenkte oppgåver.

  • før årsmøtet, på det tidspunktet som vedtektene seier, gje skriftleg forslag på nomineringar som skal framleggas medlemmane på årsmøtet.


Valnemda består av:

  • Leiar

  • 2 medlemmer


Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page