top of page
Systemansvarleg

Oppretta

30. januar 2021

Oppdatert

6. januar 2022

Systemansvarleg er

 

 • ansvarleg for dagleg drift, vedlikehald og utvikling av klubben sine IKT system
 • ansvarleg for ettersyn og vedlikehald av klubben sin(e) hjartestartar(ar)

 

Systemansvarleg rapporterer til

 

 • styret

 

Systemansvarleg skal

 

 • sjå til at klubben har dei rette og naudsynte IKT system for best mogleg drift
 • sjå til at klubben sine IKT system vert nytta iht gjeldande regelverk, slik som personvernlova
 • sjå til at tillitsvalgte og medlemmer får naudsynt opplæring i dei systema dei skal nytte
 • tildele brukarkontoar i klubben sine IKT system
 • kvalitetssikre installering av IKT-utstyr og programvare
 • utarbeide budsjettforslag for IKT til styret
 • dokumentere ettersyn og vedlikehald av hjartestartar(ar) i Hjertestarterregisteret

 

Systemansvarleg har tilgong til

 

 • alle klubben sine IKT system, på øvste administratornivå. Unnateke frå dette er tilgang til nettbank og Altinn
Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page