top of page
Retningsliner for utøvarar

Oppretta

14. februar 2021

Oppdatert

25. januar 2022

Desse retningslinene er felles forventningar til alle utøverane i klubben vår. Retningslinene er forventningar til korleis du som utøvar skal oppføra deg på trening, kamp og elles når du representerer Finnås Sportsklubb.

 

 • Mobbing er ikkje akseptert – Husk at «Det er lov å bry seg»
 • Sei ifrå om du eller andre vert mobba
 • Respekter kvarandre
 • Ta ansvar for din eigen og andre sin trivsel
 • Vær lojal mot laget og trenarane
 • Vær ærleg ovanfor trenarar og dei andre utøvarane
 • Hjelp kvarandre – still opp for andre
 • Føl klubben sine reglar
 • Godt samhald skapar god lagånd – Stå saman
 • Still opp i god tid på trening og kampar – Gi beskjed om du ikkje kan møta
 • Vis engasjement
 • Vær stolt av eigen innsats
Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page