top of page
Retningsliner for trenarar

Oppretta

14. februar 2021

Oppdatert

26. januar 2022

Som trenar og/eller lagleiar skal du bidra til:


 • Mestring, sjølvstende og tilhøyrsle for utøvaren
 • Positive erfaringar med trening og konkurranse
 • Å fremja eit godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • At utøvaren skal kunna driva idrett i andre avdelingar samt andre aktivitetar
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenarar, leiarar og foreldre


Som trenar og/eller lagleiar pliktar du å:


 • Vera eit godt forbilde
 • Møta presist og godt forberedt til kvar trening
 • Væra ein veiledar, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involvera deg i utøvarane dine
 • Bli kjent med utøvarane sine individuelle mål og opplevingar av treninga
 • Prøva å utvikla sjølvstendig vurderingsevne hjå utøvaren
 • Visa god sportsand og respekt for andre
 • Væra bevisst på at du gir alle utøvarane merksemd
 • Utfordra ein kvar utøvar eller gruppe til å utvikla sine ferdigheiter


Innhaldet i treninga skal væra prega av:


 • Ein målretta plan
 • Progresjon i opplevingar og ferdigheiter
 • Stadig nye utfordringar slik at utøvaren flyttar grenser
 • Effektiv organisering
 • God kommunikasjon
 • Sakleg og presis informasjon
 • Kreative løysingar
 • Fleksibilitet ved problemløysing
Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page