top of page
Retningsliner for føresette

Oppretta

14. februar 2021

Oppdatert

29. januar 2022

Til deg som er føresett til utøvar i Finnås Sportsklubb:

 

  • Respekter klubben sitt arbeide. Det er frivillig å vera medlem i Finnås Sportsklubb, men er du med fylgjer du våre reglar
  • Engasjer deg, men hugs at det er borna som driv idrett – ikkje du
  • Respekter trenaren. Hans/hennar arbeid skal anerkjennast ovanfor borna dine
  • Lær borna folkeskikk, gå føre som eit godt eksempel
  • Lær borna å handtere både medgang og motgang
  • Motiver borna til å vera positive på trening
  • Vis god sportsand og respekt for kvarandre
  • Om du er ueinig snakkar du med den det gjeld – ikkje om
  • Husk at det viktigaste av alt er at borna trivst og har det gøy
  • Hugs at trenarane brukar mykje av si fritid på ditt born
Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page