top of page
Overordna målsetjing

Oppretta

27. desember 2020

Oppdatert

13. februar 2021

Finnås Sportsklubb har som målsetjing å aktivisera flest mogleg born og ungdom i krinsen gjennom dei sportslege aktivitetane som laget tilbyr. Den overordna målsetjinga er å skapa eit sunt og godt miljø for born og ungdom under mottoet «Det er lov å bry seg.»

Finnås Sportsklubb har og som mål å kunna tilby organisert idrett og/eller trim for dei som ikkje kjem inn under målgruppa «born og ungdom.» Me skal søkja å ha minst eit senior fotballag i eit divisjonsystem.

Sjølv om fotball er den største idrettsgreina i Finnås Sportsklubb skal klubben leggja til rette for andre aktivitetar som til dømes aerobic og zumba.

Arbeidet skal pregast av frivilligheit, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsleg aktivitet skal byggje på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlegdom, jmf. vedtektene §1.2.

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page