top of page
Organisasjonsplan

Oppretta

29. januar 2021

Oppdatert

21. februar 2022

Vedlagt er klubben sin organisasjonsplan vedtatt av årsmøtet 17.02.2022

Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page