top of page
Leiar

Oppretta

29. januar 2021

Oppdatert

13. februar 2021

Leiar er


 • leiar av styret

 • klubben sin daglege leiar med ansvar for dagleg drift og oppfølging av administrative rutiner

 • hovudansvarleg for klubben sin kontakt utad både til andre klubbar, idrettskretsar og utval, presse med vidare


Leiar skal


 • fastsette agenda for styremøtene og leia møtene

 • anvise betalingar i saman med økonomiansvarleg


Leiar har tilgong til


 • Sparebanken Vest bedriftsbank

 • Fiken rekneskapsprogram

 • Rubic Medlem (tilgong admin FSK)

 • Google Disk (tilgong alle mapper)

 • Intranett (tilgongsnivå Styret )

 • Publisere nyhende (tilgongsnivå Redaktør)

 • FSK si Facebookside (tilgongsnivå admin)

Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page