top of page
Gjennomføre arrangement

Oppretta

14. februar 2021

Oppdatert

26. januar 2022

 • Planlegg og annonser arrangement i god tid


Før arrangementet:

Start på punkt 1 for arrangement med påmelding. Start på punkt 2 for arrangement utan påmelding


 1. Opprett arrangement i Rubic Påmeldinger
 2. Opprett arrangement på heimesida (Intranett)
 3. Del arrangementet på FSK si facebookside
 4. Vurder om andre annonseringar er hensiktsmessig
 5. Reserver klubbhuset hjå utleigeansvarleg dersom klubbhuset skal nyttast
 6. Reserver rom i brakkene dersom brakkene skal nyttast
 7. Informer økonomiansvarleg om sum og tid for utlevering av vekslepengar
 8. Informer Systemansvarleg for utlevering og opplæring av kasse og kortautomat dersom det skal vere sal på arrangementet


OBS: Prioriter lokalt næringsliv og særskilt sponsorane våre ved innkjøp til arrangement


Under arrangementet:

 1. Alt sal skal registrerast i kassasystemet


Etter arrangementet:

 1. Dersom kontantsalg skal skjema for kassatelling fyllast ut og sendast inn
 2. Lever eventuelt vekslepengar til økonomiansvarleg
 3. Lever kassasystem som avtalt med Systemansvarleg

 

Det er ikkje krav til separat resultatregnskap, men ein kan nytte dette skjemaet for eigen kontroll av resultatet dersom ynskjeleg.

Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page