top of page
Økonomiansvarleg

Oppretta

13. januar 2021

Oppdatert

13. februar 2021

Økonomiansvarleg er


 • medlem av styret

 • leiar av Økonomigruppa


Økonomiansvarleg skal


 • føre klubben sin rekneskap

 • anvise betalingar i saman med leiar

 • rapportere om klubben sin økonomi til styret

 • føreslå tiltak om det er vesentlige avvik frå budsjettet

 • utarbeide naudsynte rapportar o.l. i forkant av årsmøtet

 • sjå til at rekneskapen vert revidert i forkant av årsmøtet

 • sjå til at rekneskap og balanse vert signert av styret i forkant av årsmøtet

 • utbetale løn til ansatte og rapportere til det offentlege i medhald av dette

 • utbetale godtgjersle slik som fastsatt av årsmøtet

 • utbetale utlegg, dommarrekningar o.l.


Økonomiansvarleg har tilgong til


 • Sparebanken Vest bedriftsbank

 • Fiken rekneskapsprogram

 • Rubic Medlem

 • Google Disk (mappe for styret og mappe for økonomigruppa)

 • Intranett (tilgongsnivå Økonomiansvarleg)

Nedlasting
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page