top of page
§ 7 Vedtaksførleik, fleirtalskrav og protokoll

Oppretta

5. februar 2022

Oppdatert

5. februar 2022

For reglar om vedtaksførleik, fleirtalskrav og protokoll gjeld NIFs lov § 2-9.

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page