top of page
§ 5 Generelle reglar om stemmerett, kvalifisering til val, forslagsrett m.m.

Oppretta

27. januar 2022

Oppdatert

5. februar 2022

For reglar om stemmerett, kvalifisering til val og forslagsrett gjeld NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7.

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page