top of page
§ 4 Kjønnsfordeling

Oppretta

27. januar 2022

Oppdatert

5. februar 2022

For reglar om kjønnsfordeling i styre, utval m.m. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordna organisasjonsledd gjeld NIFs lov § 2-4

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page