top of page
§ 3 Medlemmer

Oppretta

27. januar 2022

Oppdatert

5. februar 2022

(1) For reglar om opptak av medlemmer, utmelding, fråtaking av medlemskap m.m. gjeld NIFs lov §§ 10-4 og 10-6.


(2) For plikta idrettslaget har til å registrere opplysningar i medlems- og organisasjonsregisteret til idretten gjeld NIFs lov § 10-5 og forskrift om medlems- og organisasjonsregisteret til idretten med utfyllande reglar.

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page