top of page
§ 2 Organisasjon

Oppretta

27. januar 2022

Oppdatert

5. februar 2022

(1) Idrettslaget er sjølveigande og frittståande med berre personlege medlemmer.


(2) Idrettslaget er medlem av Norges Fotballforbund og Norges Volleyballforbund. For reglar om plikta idrettslaget har til å vere medlem av eit særforbund gjeld NIFs lov § 10-1 (4).


(3) Idrettslaget er medlem av NIF gjennom Vestland Idrettskrins og er tilslutta Bømlo Idrettsråd.


(4) For reglar om representasjonsrett gjeld NIFs lov § 10-3.


(5) For reglar om plikta idrettslaget har til å halde regelverket og vedtaka til overordna organisasjonsledd gjeld NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page