top of page
§ 12 Kontrollutval, valkomité og andre årsmøtevalde organ

Oppretta

5. februar 2022

Oppdatert

5. februar 2022

(1) For reglar om kontrollutvalet gjeld NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalet arbeider i samsvar med eigen instruks som er vedteken av årsmøtet.

 

(2) For reglar om valkomiteen gjeld NIFs lov § 2-18. Valkomiteen arbeider i samsvar med eigen instruks som er vedteken av årsmøtet.

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page