top of page
§ 1 Formål

Oppretta

27. januar 2022

Oppdatert

5. februar 2022

Formålet til idrettslaget er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet skal vere prega av frivillig innsats, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettsleg aktivitet skal byggje på grunnverdiar som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlegdom.

Nedlasting
Snarvegar
Endringslogg

Endringslogg

bottom of page