top of page

Klubbhandboka

Klubbhandboka svarar på dei viktigaste spørsmåla om klubben og gjer det enkelt å finne ut kva som gjeld internt i FSK. Her finn du alt fra retningsliner for føresette til skjema for telling av kontantar. Opne dei ulike kapitla eller bruk søkefunksjonen.

Føremål og målsetjingar
Vedtekter
Ansvarsforhold
Organisering
Økonomi
Handlingsplanar
Retningsliner for frivillige, utøverar og føresette
bottom of page