Klubbhandbok

Her var det ikkje mykje å finne. Me jobbar med denne sida.

Klubbhandbok

  • Lenker til skjema

  • Informasjon om skader og forsikring

  • Melde inn avvik

© 2020 Finnås Sportsklubb

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

  • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -