Gruppemedlemmer

Finnås Sportsklubb vert drive av frivillige. Her finn du oversikt over gruppemedlemmer og kor lenge dei er valde til.

arrow&v

Styret

Idar Larsen

Leiar

Styret

Linn Maiva Larsen

Styremedlem

Styret

Kristian Mæland

Varamedlem

Anleggsutvalet

Norvald Koløy

Snekker

Anleggsutvalet

Halvar Koløy

Snekker

Marknadsutvalet

Linn Stoknes

Utleigeansvarleg

Sportsleg utval

Elisabeth Knutsen

Leiar Aerobic/Turn

Sportsleg utval

Katrine Andrea Bjørnevik

Medlem

Sportsleg utval

Sondre Grønås

Dommerkontakt

Økonomiutvalet

Svenn Audun Fjellheim

Medlem

Økonomiutvalet

Anette Eidesvik

Medlem

Valnemda

Brynjar Stautland

Medlem

Revisor

Hildegunn Stautland

Medlem

Andre lag/org

Therese Husa

Bømlo Idrettsråd

Styret

Arnhild Tveita-Larsen

Nestleiar

Styret

Kathrine Andrea Bjørnevik

Ungdomskontakt

Anleggsutvalet

Linn Maiva Larsen

Leiar

Anleggsutvalet

Jan Kåre Helvik

Banemeister

IKT

Endres årsmøte 2021

Systemansvarleg

Marknadsutvalet

Kristian Mæland

Sponsorkontakt

Sportsleg utval

Hallgeir Myhre

Fotballeiar

Sportsleg utval

Idar Larsen

Barneidrettsansvarleg

Økonomiutvalet

Arnhild Tveita-Larsen

Leiar

Økonomiutvalet

Torfinn Johansen

Medlem

Økonomiutvalet

Hallgeir Sele

Medlem

Valnemda

Dordi Shoba Hjelland

Leiar

Revisor

Kurt Inge Larsen

Leiar

Styret

Linn Katla

Økonomiansvarleg

Styret

Hallgeir Goa Myhre

Varamedlem

Anleggsutvalet

Roy Kallevåg

Røyrleggar

Anleggsutvalet

Kjell Leon Helvik

Elektriker

Marknadsutvalet

Øystein Våge

Web-ansvarleg

Sportsleg utval

Arnhild Tveita-Larsen

Leiar

Sportsleg utval

Frode Grønnevik

Matrialforvaltar

Sportsleg utval

Politiattestansvarleg

Økonomiutvalet

Therese Husa

Medlem

Økonomiutvalet

Bergljot Nesse Geitung

Medlem

Økonomiutvalet

Anne Grete Solbakken

Medlem

Valnemda

Linn Maiva Larsen

Medlem

Andre lag/org

Vidar Johnsen

Kanaldagane

© 2020 - 2021 Finnås Sportsklubb

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

  • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -