top of page

Hjelp til innmeldingsskjema

Treng du hjelp til innmeldingsskjema finn du ei beskriving av dei ulike stega i skjemaet her. Skulle du likevel stå fast er du sjølvsagt velkommen til å kontakte oss.

Meg

Her legger du inn dine eigne opplysningar. Dette er for å fortelle systemet kven du er og du vert ikkje innmeldt i denne delen. Sjølve innmeldinga skjer i punkt 3. Skal du melde inn eit barn legg du inn dine eigne opplysningar i punkt 1 og barnet i punkt 2.

NB: Er du allereie medlem og/eller har ein brukar i medlemssystemet vårt og skal melde inn eit barn fylgjer du same framgongsmåten med å legge inn dine eigne opplysningar i steg 1.

Rubic-innmelding1.png

Meg

Dersom du allereie er medlem og/eller har ein brukar vil du få tilsendt ein SMS med ein valideringskode. Legg inn koden og trykk "sjekk Kode"

Rubic-innmelding2.png

Personer

Velg den eller dei personane du ynskjer å behandle. Hugs å huke av for samtykke.

Skal du melde inn eit nytt familiemedlem trykker du "Legg til barn" eller "Legg til øvrig familie"

Rubic-innmelding3.png

Personer

Har du valgt "Legg til barn" eller "Legg til øvrig familie" får du opp skjema der du legg inn personlege opplysningar

Rubic-innmelding4.png

Personer

Etter å ha lagt til familiemedlem kjem du tilbake til lista med alle i din familie. Huk av for samtykke samt den personen du ynskjer å behandle vidare.

Rubic-innmelding5.png

Medlemskap

Velg type medlemskap

Rubic-innmelding6.png

Medlemskap

Sjekk at rett type medlemskap er satt og trykk "Neste"

Rubic-innmelding7.png

Spørsmål

Her svarar du på eventuelle spørsmål. Er du elev ved Bømlo FHS kryssar du ja her.

Rubic-innmelding8.png

Grupper

Til slutt vel du kva gruppe du ynskjer å melde inn i. Trykk fullfør. Du vil bli sendt vidare til fakturaen som du gjerne kan betale direkte med kort. Du kan hente opp igjen fakturaen ved å logge inn på "Mi Side" i Rubic.

Du vil og få tilsendt ein e-post eller SMS frå Norges Idrettsforbund der dei ber deg bekrefte medlemskapet i Finnås Sportsklubb. Sjekk søppelposten din om denne ikkje dukkar opp.

Rubic-innmelding9.png
bottom of page