Bli sponsor

Å vere sponsor for Finnås Sportsklubb gir bedrifta ei god profilering i ulike fora, både som skiltreklame rundt banen og på nettsida vår. 

Dei ulike sponsorpakkane våre er lista opp under. Du kan kontakte oss via bestillingskjema eller direkte på mail til marknadsutvalet. Om du ynskjer hjelp med skiltreklame kan me ta oss av bestilling og montering av dette.

Pakke 1: Kr. 6000,- pr år – Avtale vert tegna for 3 år om gongen 

 • 1 stk skiltreklame størrelse 1 m x 2 m på Våge Idrettsplass 

 • Fri bruk av anten FSK sin festsal med kjøkken eller kunstgrasbane med garderobar ein gong kvart år (maks 1. døgn pr. gong – Fastsatte kampar og arrangement har fortrinnsrett.) 

 • Rullerande logo på framsida på klubben si nettside. 

 • Stor logo med lenke til firma på sponsorsida på klubben si nettside; www.sportsklubben.no 

 • Stor logo på sponsorsida i klubben si årsberetning 

 

 

Pakke 2: Kr. 5000,- pr år – Avtale vert tegna for 3 år om gongen 

 • 1 stk skiltreklame størrelse 1 m x 2 m på Våge Idrettsplass 

 • Rullerande logo på framsida på klubben si nettside.  

 • Liten logo med lenke til firma på sponsorsida på klubben si nettside; www.sportsklubben.no 

 • Liten logo på sponsorsida i klubben si årsberetning 

 

 

Pakke 3: Kr. 3000,- pr år  – Avtale vert tegna for 3 år om gongen 

 • 1 stk skiltreklame størrelse 1 m x 2 m på Våge Idrettsplass 

 

 

Pakke 4: Kr 2000,- pr år – Avtale kan tegnast for 1, 2 eller 3 år 

 

 

Pakke 5: Kr 1000,- pr år – Avtale kan tegnast for 1, 2 eller 3 år 

 

Finnås Sportsklubb kan levere skilt med trykk montert på Våge Idrettsplass for kr 2250,- Dette forutset at at sponsoren leverer logo av god kvalitet, gjerne som eps-fil eller anna vektorformat. Skiltet er sponsorens eigedom, og kan hentast ved kontraktens utløp. Eventuell demontering og skroting i regi av FSK vert belasta kr 400,-

Bli sponsor

Henvendinga er å rekne som ein førespurnad og er ikkje bindande for nokon av partane før ein endeleg avtale er gjort. 

Velg sponsorpakke
Antal år (pakke 4 eller 5)
Ekstratenester
 

© 2020 Finnås Sportsklubb

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

 • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -