Barnetrim

Barnetrim består av desse gruppene:

  • Allidrett 3-6 år

  • Turn 1.-4. klasse

© 2020 Finnås Sportsklubb

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

  • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -