Brukarkurs Rubic Medlem/Rubic LagetMitt

Stad:

Dato:

Klokka:

Aldersgruppe:

Pris:

Klubbhuset, festsalen

Alle trenarar / lagleiarar

Kr

0

Betalingsløysing i påmeldinga

Fyrste omgang med opplæring for trenarar og lagleiarar i FSK går av stabelen torsdag 05. november kl 19:45

 

For dei som ynskjer kan ein ha med eigen pc, men dette er ikkje naudsynt. Telefon og nettbrett fungerer veldig godt for brukarar, men for dei som skal administrere er det PC som er enklast.

 

Litt praktisk info:

  • Aerobic trenar til 19:30 og salen skal vaskast etterpå. Me ber difor om at du ikkje møter for tidlig.

  • Har du hoste, feber, forkjølelse eller andre symptom på luftvegssjukdom ber me om at du held deg heime.

  • Trykk "Påmelding" og registrer deg slik at me har oversikt på deltakarar.

 

© 2020 - 2021 Finnås Sportsklubb

Einingsregisteret 987 062 258

Registrert i Frivilligregisteret

Motorsportvegen 3

5437 Finnås

  • Facebook

- Fotball - Allidrett - Barnetrim - Aerobic - Zumba -