top of page

Årsmøte

betalingslogoer.png
Årsmøte

Stad:

Dato:

Klokka:

Aldersgruppe:

Pris:

Klubbhuset, festsalen

søndag 19. februar 2023

17:00

Fra 15 år

Kr

0

For arrangement med påmeldingsavgift er betalingsløysinga integrert i påmeldinga

Styret kallar med dette inn til Årsmøte i Finnås Sportsklubb.

 

Sakliste, saksdokument og årsmeldingar kan lastast ned her.

 

Årets og tidligare års innkalling med sakliste og årsmeldingar er tilgjengeleg her.

 

Saker ein ynskjer tatt opp på årsmøtet må vera styret i hende seinast 08.02.2023. Saker skal meldast inn via den digitale forslagskassen vår.

 

  • Fullstendig sakliste med naudsynte saksdokument vert gjort tilgjengelege for nedlasting seinast 10.02.2023.

 

For å ha stemmerett på årsmøtet må ein ha vore medlem av Finnås Sportsklubb i minst ein månad, fylle 15 år i 2023 og gjort opp sine økonomiske forpliktelsar til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Med vennleg helsing,

Styret i Finnås Sportsklubb

Joker_bakgrunn.png
Joker_bakgrunn.png
Joker_bakgrunn.png
bottom of page