top of page

Referat tidligare arrangement

Informasjon

Navn på arrangementet

Årsmøte 2021

Stad:

Digitalt via Zoom

Dato:

søndag 21. februar 2021

Klokka:

Image-empty-state.png

17:30

Aldersgruppe:

Alle

Pris:

0

Beskrivelse

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Last ned saksdokumenta her

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Får du ikkje lasta ned dokumentet? Kontakt systemadmin@sportsklubben.no for å få det tilsendt på e-post.

 

 

Styret kallar med dette inn til Årsmøte i Finnås Sportsklubb.

 

Som fylgje av koronapandemien har styret beslutta at årsmøtet skal gjennomførast digitalt.

 

Alle som ynskjer å delta må melde seg på ved å trykkje påmeldingsknappen, eller melde seg på via Rubic Laget Mitt appen. Påmeldingsfrist er 20.02.2020

 

Ynskjer du meir informasjon om digitale årsmøter kan du lese om dette på NIF sine sider her.

 

Lenke til det digitale møtet vil bli tilsendt på den e-posten som er registrert i medlemssystemet vårt. Me vil og gjennomføre ein test dagen i førevegen slik at alle som ynskjer får moglegheit til å teste at dei får til å koble seg opp. Informasjon om tidspunkt vil bli sendt ilag med lenka.

 

Fristen for å melde inn saker til årsmøtet er no gått ut.

 

Fullstendig sakliste med naudsynte saksdokument er tilgjengelege for nedlasting øvst i beskrivinga.

 

For å ha stemmerett på årsmøtet må ein ha vore medlem av Finnås Sportsklubb i minst ein månad, fylle 15 år i 2021 og gjort opp sine økonomiske forpliktelsar til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Med vennleg helsing,

Styret i Finnås Sportsklubb

Referat

Årsmøtet vart gjennomført digitalt og dette gjekk veldig godt.

 

Det kom tidleg inn melding at det var for tungvint å melde seg på via Rubic Påmelding, så her vart det laga ei løysing med innsending av navn, og påmelding håndtert manuelt i Rubic.

 

Styret hadde gjort ein god jobb med å forberede møtet.

bottom of page