top of page

Referat tidligare arrangement

Informasjon

Navn på arrangementet

Årsmøte

Stad:

Klubbhuset, festsalen

Dato:

søndag 19. februar 2023

Klokka:

Image-empty-state.png

17:00

Aldersgruppe:

Fra 15 år

Pris:

0

Beskrivelse

Styret kallar med dette inn til Årsmøte i Finnås Sportsklubb.

 

Sakliste, saksdokument og årsmeldingar kan lastast ned her.

 

Årets og tidligare års innkalling med sakliste og årsmeldingar er tilgjengeleg her.

 

Saker ein ynskjer tatt opp på årsmøtet må vera styret i hende seinast 08.02.2023. Saker skal meldast inn via den digitale forslagskassen vår.

 

  • Fullstendig sakliste med naudsynte saksdokument vert gjort tilgjengelege for nedlasting seinast 10.02.2023.

 

For å ha stemmerett på årsmøtet må ein ha vore medlem av Finnås Sportsklubb i minst ein månad, fylle 15 år i 2023 og gjort opp sine økonomiske forpliktelsar til klubben. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

 

Med vennleg helsing,

Styret i Finnås Sportsklubb

Referat

bottom of page